اطلاعات کلی

اطلاعات اسکان و بازدیدهای علمی

6 روز و 7 شب به طور خلاصه شامل:

دو روز کنفرانس

یک روز گشت و بازدید علمی در استان تمیل نادو شهر چنای و ماهابالی بورام

گشت و بازدید علمی از پایتخت هندوستان، دهلی و اثر هنری Red Fort

گشت و بازدید از شهر آگرا و تاج محل جزء یکی از هفت عجایب جهان

 

 برخی از امتیازات سفر:

 

بازدیدهای علمی و تخصصی

بازدید از آثار هنری ارزشمند هندوستان از جمله تاج محل (جزء هفت عجایب جهان)

بازدید از امکان دانشگاه ها و مراکز علمی هندوستان

ارایه گواهینامه معتبر ایران و روسیه به شرکت کنندگان

حضور در گردهمایی شاخه های محتلف هنری و فرهنگی ایران، هند و شرق

گفتگو و تبادل اطلاعات با هنرمندان و اساتید برجسته ایران، هند و شرق

 

 

 

برای رزرو به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

رزرو سفر علمی