هزینه های ثبت نام

 

هزینه ثبت نام نهایی مقاله پس از داوری و در صورت اخذ پذیرش مقاله برای ایرانیان به شرح ذیل می باشد و کشورهای دیگر به منوی انگلیسی مراجعه نمایند:

 

دانشگاهیان

ویژه حامیان

آزاد

390
هزارتومان

 460
هزارتومان

530
هزارتومان

 

    • برای مقاله دوم، سوم و غیره 120 هزارتومان می باشد.
    • برای حضور در کنفرانس با مقاله یا بدون مقاله مبلغ 570 هزارتومان می باشد.
    • برای حضور در کنفرانس با مقاله یا بدون مقاله به منوی "اسکان و بازدیدهای علمی" مراجعه فرمایید.
    •  پرداخت آنلاین به سادگی از قسمت "ثبت خدمات و پرداخت هزینه" قابل انجام می باشد.